Phái cử kỹ sư

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VISA KỸ SƯ NHẬT BẢN

Khái niệm chương trình kỹ sư Nhật Bản Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với thực trạng thiếu hụt lao động được xem là một rào cản đối với tăng trưởng kinh tế, Quốc hội nước này đã thông qua luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2019, giới thiệu hai tư cách